Personnummer 255
Kalltyp Gravstensinventering
Fodelsedatum 1817-07-17
Doddatum 1893-01-24
Kalldatum 2018-00-00
Kon K
Fornamn Maria
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Jonasdotter
Begravningsplats Markaryd
Kalla1 Gravstensinventeringen