Personnummer 259
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-06-23
Doddatum 1917-11-03
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Elise
Efternamn Andreasdotter
NormeratFornamn Elise
NormeratEfternamn Andreasdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013