Personnummer 264
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-05-15
Doddatum 1933-06-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1907-12-27
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Bengtsson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Bengtsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013