Personnummer 265
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-07
Doddatum 1938-02-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1935-12-30
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Maria
Efternamn Dahlqvist
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna Maria
NormeratEfternamn Dalkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013