Personnummer 266
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-02
Doddatum 1951-02-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1928-11-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn August
Efternamn Eliasson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Eliasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åminne, Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013