Personnummer 268
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-04-26
Doddatum 1922-09-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-11-07
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Martin
Efternamn Göransson
NormeratFornamn Martin
NormeratEfternamn Göransson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress No 17
Dodforsamling Mariefred (Södermanlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013