Personnummer 271
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-04-22
Doddatum 1938-02-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1927-01-07
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Augusta
Efternamn Johannesson
TidigareEfternamn Gustafsdotter
NormeratFornamn Augusta
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013