Personnummer 273 273
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1860-06-28 1860-06-28
Doddatum 1941-05-01 1941-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-11-07
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustav Gustav
Efternamn Johannesson Johannesson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Johannesson Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Ulfsbäck, Nyborg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Exhult
FadernsFornamn Johannes
FadernsEfternamn Svensson (1815–1888)
ModernsEfternamn Svensdotter, Johanna (1814–1913)