Personnummer 275
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-04-05
Doddatum 1931-06-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1922-10-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven Johan
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Sven Johan
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013