Personnummer 276
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-05-28
Doddatum 1942-10-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1939-12-30
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Maria
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Anna Maria
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013