Personnummer 28
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-12-21
Doddatum 1906-01-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1870-11-26
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johannesson
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
FadernsFornamn Johannes (1816–1875)
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Anna (1820–1882)
ModernsEfternamn Olofsdotter
Kalla1 Sveriges dödbok 5 1901-2009