Personnummer 281 281
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1860-12-10 1860-12-10
Doddatum 1940-12-06 1940-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1895-11-16
Kon K K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Johanna
Efternamn Jonasson Petersdotter
TidigareEfternamn Petersdotter
NormeratFornamn Johanna Johanna
NormeratEfternamn Jonasson Petersdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Tånneryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Tånneryd Vg