Personnummer 284 284
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1860-09-26 1860-09-26
Doddatum 1902-08-03 1902-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-11-12
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Johan Johan
Efternamn Jonsson Jonsson
NormeratFornamn Johan Johan
NormeratEfternamn Jonsson Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Ekhult Mg