Personnummer 287
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-15
Doddatum 1955-10-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1941-03-23
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Matilda
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Johanna Matilda
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Norra Vram 36:36
Dodforsamling Norra Vram (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013