Personnummer 292
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-04-30
Doddatum 1938-01-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1938-01-11
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn August
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013