Personnummer 293
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-27
Doddatum 1906-04-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-12-16
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Benedikta
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013