Personnummer 297
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-12-07
Doddatum 1942-01-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1941-08-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Charlotta
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Charlotta
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åkarp 3
Dodforsamling Lyby (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013