Personnummer 298
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-05-16
Doddatum 1932-11-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-12-31
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Emma Maria
Efternamn Petersson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Emma Maria
NormeratEfternamn Petersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hjortsberga
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013