Personnummer 302
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-01-18
Doddatum 1925-03-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-10-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Martin
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Martin
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013