Personnummer 304
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-10-21
Doddatum 1923-01-10
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Sven
Efternamn Andreasson Brun
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Andreasson Brun
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)