Personnummer 309
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-11-03
Doddatum 1954-01-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1924-01-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Bengtsson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Bengtsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tallbacka
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013