Personnummer 311
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-02-15
Doddatum 1944-08-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1921-09-16
Kon M
Civilstand änk.
Titel Murare
Fornamn August
Efternamn Ekberg
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Ekberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Stenshult
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013