Personnummer 314
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-07-17
Doddatum 1941-09-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-12-28
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Karl Johan
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Karl Johan
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013