Personnummer 315
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-11-24
Doddatum 1945-12-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-05-19
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Augusta
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Augusta
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Kyrkogatan 13
Dodforsamling Halmstad
Ovrigt1 Anm: FB brunnit
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013