Personnummer 316 316
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1859-01-12 1859-01-12
Doddatum 1924-11-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-12-29
Kon K K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Martina Johanna Martina
Efternamn Johansson Löfqvist
TidigareEfternamn Löfqvist
NormeratFornamn Johanna Martina Johanna Martina
NormeratEfternamn Johansson Lövkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Gnosjö
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Anderslöv
FadernsFornamn Anders Georg
FadernsEfternamn Löfqvist (1812–1899)
ModernsEfternamn Ekedahl, Laura Charlotta (1821–1876)