Personnummer 318
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-09-12
Doddatum 1921-02-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-04-20
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Johnsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johnsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bjernum 59
Dodforsamling Norra Åkarp (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013