Personnummer 319
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-10-21
Doddatum 1938-09-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1918-11-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013