Personnummer 326
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-05-15
Doddatum 1947-09-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1938-05-29
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Gustaf
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Lokföraren
Dodforsamling Traryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013