Personnummer 330
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-02-21
Doddatum 1940-07-30
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1905-12-02
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Christina
Efternamn Nymberg
TidigareEfternamn Johannesson
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Nymberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Väsby 4
Dodforsamling Höganäs (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013