Personnummer 334
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-06-29
Doddatum 1925-09-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-06-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Pettersson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Pettersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013