Personnummer 335
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-02-22
Doddatum 1912-05-18
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn August
Efternamn Pålsson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Pålsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 Å församlingen skriven. Anm: Död i Ljungby
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013