Personnummer 336 336
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1859-05-25 1859-05-25
Doddatum 1944-01-14 1944-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1934-03-03
Kon M M
Civilstand änk.
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Svensson Rydqvist Svensson Rydqvist
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Svensson Rydkvist Svensson Rydkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Århult Norra
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)