Personnummer 339
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-02-10
Doddatum 1936-05-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1928-02-18
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl Peter
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Karl Peter
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hulabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013