Personnummer 343
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-11-02
Doddatum 1911-04-29
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Carl Tobias
Efternamn Thormark
NormeratFornamn Karl Tobias
NormeratEfternamn Tormark
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 Skriven i Markaryd. Död i Staten Island.
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013