Personnummer 344
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-10-30
Doddatum 1931-09-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-11-09
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Andreas
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013