Personnummer 345
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-05-26
Doddatum 1943-04-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1902-03-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Maria
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Petersdotter
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulfberga
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013