Personnummer 35
Fodelsedatum 1789-01-15
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Fjärholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars (1748–1828)
FadernsEfternamn Ericsson
ModernsFornamn Anna (1741–1832)
ModernsEfternamn Gudmundsdotter
Ovrigt1 Död 1793/1788