Personnummer 351
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-02-28
Doddatum 1951-01-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1940-12-18
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl August
Efternamn Håkansson
NormeratFornamn Karl August
NormeratEfternamn Håkansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Norra Nöbbelöv (M)
Ovrigt1 Å församlingen skriven
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013