Personnummer 353
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-04-03
Doddatum 1947-02-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1941-07-24
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Södergårdsområdet
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013