Personnummer 356
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-06-02
Doddatum 1902-07-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-11-22
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013