Personnummer 36
Fodelsedatum 1785-05-18
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Fjärholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars (1748–1828)
FadernsEfternamn Ericsson
ModernsFornamn Anna (1741–1832)
ModernsEfternamn Gudmundsdotter