Personnummer 360
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-05-03
Doddatum 1933-02-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-05-22
Kon M
Civilstand gift
Fornamn August
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013