Personnummer 361
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-10-19
Doddatum 1919-03-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-11-27
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Magnusson Ahlandsberg
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Magnusson Alandsberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 Död i Kowno, Ryssland. Kyrkobokförd i Markaryd.
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013