Personnummer 372
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-02-02
Doddatum 1949-11-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1927-11-06
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Assarina
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Jonasson
NormeratFornamn Assarina
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Myreholm 1:6
Dodforsamling Vankiva (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013