Personnummer 377
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-08-26
Doddatum 1943-03-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-05-16
Kon M
Civilstand gift
Fornamn August
Efternamn Svensson Blomqvist
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Svensson Blomkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skår
Dodforsamling Förlanda (Hallands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013