Personnummer 380
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-10-21
Doddatum 1932-05-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-12-26
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gällareböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013