Personnummer 384
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-02-17
Doddatum 1935-08-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1898-04-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Tilda Maria
Efternamn Tillberg
TidigareEfternamn Andreasdotter
NormeratFornamn Tilda Maria
NormeratEfternamn Tillberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013