Personnummer 387
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-04-19
Doddatum 1925-05-19
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Gustaf
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)