Personnummer 39
Fodelsedatum 1774-11-26
Kon K
Fornamn Christina
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Fjärholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars (1748–1828)
FadernsEfternamn Ericsson
ModernsFornamn Anna (1741–1832)
ModernsEfternamn Gudmundsdotter