Personnummer 393
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-04-02
Doddatum 1942-07-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1901-11-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Bengtsson
TidigareEfternamn Johannesson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Bengtsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Svertingstorp
Dodforsamling Finja (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013